Белорусская литература 6 класс: стр. 70

1. Пазнаёмцеся з відэазапісам песні «Рэчанька». Якія думкі і эмоцыі абудзіла ў вас гэта песня?

Песня надта сумная, меладычная, яна навявае жаданне да роздуму аб нясчаслівых адносінах паміж хлопцам і дзяўчынай, пра якіх спяваецца песня.

2. Вызначце настрой песні, ролю сродкаў мастацкай выразнасці мо вы (звароту, паўтораў, эпітэтаў, паралелізмаў, памяншальналаскальных слоў) у стварэнні вобразаў.

Песня мае сумны настрой. Яна выклікае жаданне задумацца, пашкадаваць хлопца з дзяўчынай, якія кахаюць адно аднаго, але вымушанны развітацца. Сродкі мастацкай выразнасці мовы выкарыстоўваюцца для таго, каб перадаць пэўны настрой, тэматыку верша, пачуцці герояў. Яны ствараюць пэўны вобраз рэчкі, якой скардзяцца героі, з’яўляюцца сродкам сувязі думак аўтара і слоў, сказаў. Паўтарэнні і паралелізмы выкарыстоўваюцца для дадання выразнісці мовы.

3. Разгадайце крыжаванку.

Другие задания