111

1. Які твор называюць апавяданнем? Што для яго характэрна?

Апавяданнем называюць звычайны, невялікі твор, які расказвае пра пэўнае здарэнне або падзею.

2. Дакажыце, што твор Алены Васілевіч «Сябры» — апавяданне.

Твор Алены Васілевіч “Сябры” – гэта апавяданне таму, што ў ім расказваецца пра адзін выпадак з жыцця сяброў – Лёні і Грышы.

3. Прыгадайце некалькі апавяданняў іншых аўтараў. Знайдзіце ў іх выразныя прыкметы жанру.

Васіль Вітка “Першая пяцёрка”, Валерый Гапееў “Першыя навальніцы”. Напрыклад, у апавяданні “Першая пяцёрка” прызнакамі жанру можнна назваць тое, апісваецца падзеі, якія адбываліся два дні. Галоўнымі персанажамі з’яўляюцца дзяўчынка Наташа і лялька Каця. Галоўна падзея – атрыманне дзяўчынкай першая пяцёркі за напісанне слова “мама”.

4. Успомніце, з якіх элементаў складаецца сюжэт. Падрыхтуйце невялікі вусны аповед пра выпадак, які вас уразіў, усхваляваў, вам запомніўся.

Сюжэт апавядання складваецца з наступных элементаў: уступ, завязка, падзея, развязка.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!