110

6. Раскажыце пра вяртанне хлопчыкаў дадому. Ацаніце паводзіны Грышы.

Хлопчыкі вярталіся дадоду разам праз лес. На вуліцы была завіруха, холадна, цямнела. Лёня ішоў с палачкай таму, што яму балела нага пасля пералома. Лёня стаміўся і папрасіў сябра адпачыць, але той не пагадзіўся і пайшоў далей. Калі хлопчыкі згубі адзін аднаго, яны злякаліся. Грыша паводзіў сябе не вельмі добра. Ён ведаў, што сябру баліць нага, але не пачакаў яго. Ён разумеў, што паводзіць сябе не вельмі добра, але не хацеў першым пачынаць размову.

7. Як трымалася маці Грышы ў Саўчанкавай хаце? Як па ставіўся бацька Грышы да ўчынку сына?

Маці Грышы прыйшла да Лёніных бацькоў нібыта выпадкова. Яна запыталася, як справы, ці прыйшоў хлопчык дадому. Бацька Грышы да ўчынка сына паставіўся вельмі дрэнна, і нават адлупцаваў яго.

8. Прачытайце па ролях эпізод, калі Грыша прыйшоў наведаць хворага сябра. Як сустрэлі яго Лёневы бацькі і сам Лёня? Што адчуваў кожны з сяброў пры сустрэчы? Пастарайцеся пры чытанні перадаць іх унутраны стан.

Калі Грыша прыйшоў наведаць сябра, яго не вельмі прыветліва сустрэла маці Лёні. Бацька, наадварот, сказаў: што была, тое прайшло. Лёня быў вельмі шчаслівы таму, што хлопцы сустрэліся таму, што яны даўно не бачыліся. Грыша доўга не наважваўся зайсці, яму было сорамна.

9. Які жыццёвы ўрок атрымалі хлопчыкі?

Хлопчыкі на ўсё жыццё атрымалі ўрок, што нельга крыўдзіць сябра, трэба шанаваць сябра.

10. Чаму гэта апавяданне з’яў ляец ца надзённым у наш час?

Гэтае апавяданне з’яўляецца надзённым таму, што сучасныя людзі і дзеці не ўмеюць сябраваць, шанаваць сапраўдных сяброў. Апавяданне вучыць не крыўнідзіць тых, хто заўсёды побач і гатовы дапамагаць у любых абставінах.

11. З «воблака слоў» выберыце якасці, якімі вам хочацца валодаць.

Справядлівы, чулы, смелы, чалавечы, шчыры.

12. Раскажыце пра свайго сябра (сяброўку).

Мая сяброўка вельмі шчырая і вясёлая. З ёй разам можна гуляць у розныя гульні, а таксама падзяліцца сваімі праблемамі і звярнуцца па дапамогу ў любы момант. Яна вельмі любіць розныя гульні, а таксама займаецца гімнастыкай, многа чытае.

13. Разгадайце рэбус, выканайце заданне па тэме.

Лёня і Грыша.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!