96

6. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Юрыя Корнікава «Залатая восень». Ці сугучная яна па настраёвасці і вобразах з вершам Максіма Танка? Што надае карціне рэалістычнасць? Якія колеры пераважаюць на ёй?

Карціна вельмі схожа з вершам менавіта таму, што яна паказвае восень у яркіх, вогненных колерах. На карціне таксама, як і ў вершы, дрэвы, іншыя расліны маюць жоўта – бардовы колер. Ён пераважае на карціне, таму надае ёй рэалістычнасць.

7. Раскажыце пра сваё наведванне восеньскага лесу або парку. Што найбольш за помнілася? Узнавіце вашы ўражанні ў памяці і падрыхтуйце не вялікую вусную замалёўку «Восень — чароўная пара».

Восень – чароўная пара. Калі прагульваешся па асеннім лесе, можна ўбачыць мноства цудоўных колераў. Ні адна іншая пара года не апранае прыроду, дрэвы, і іншыя расліны ў такую багатую каляровую гаму. Дрэвы і лісце на іх адліваюць золатам і рыгожай чырванню. Калі лес асвятляюць сонечныя прамені, ён становіцца неверагодным. Пераліваюцца ўсе колеры, пад нагамі шамаціць рознакаляровае лісце.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!