76

Радзіма мая дарагая...

1. У якіх радках заключана асноўная думка верша? Зачытайце іх.

Галоўная думка верша выражана ў першым слупку:

Радзіма мая дарагая,
Ты ў шчасці жаданым жыві.
Я сэрцам табе прысягаю
У шчырай сыноўняй любві.

2. Растлумачце выкарыстанне ў вершы слова прысягаю.

У данным выпадку слова “прысягаю” тлумачыцца, як “прызнаюся”.

3. Як вы разумееце выраз край узвышаецца наш?

У вершы выказванне “і наш узвышаецца край” азначае, што працавітыя беларусы выконваюць свае абавязкі на фабрыках, заводах, і іншых рабочых месцах. Менавіта прадукцыя беларускіх вырабнікоў праслаўляе краіну, узвышае яе, спрыяе развіццю і працвітанню. Беларусы самі вырошчваюць свій хлеб, ткуць дываны, вырошчваюць мноства раслін і гадуюць жывёл.

4. Пракаменціруйце словы паэта: чужое зямлі нам не трэба.

Выказванне “чужое землі нам не трэба” азначае, што Беларусь – шчырая краіна, якая ні з кім не ваюе, ні да кога не выказвае варожасці. Краіна пяшаецца тым, што яна мае, і не трэба ёй больш нічога.

5. Паслухайце песню «Радзіма мая дарагая...», якую лічаць адным з песенных сімвалаў Беларусі (музыка Уладзіміра Алоўнікава). Раскажыце пра сваё ўспрыманне мелодыі песні, падзяліцеся ўласнымі эмоцыямі.

Песня «Радзіма мая дарагая...» сапраўды з’яўляецца сімвалам краіны. Яна адлюстроўвае неверагодную любоў да краіны. Праз песню адчуваецца ганарлівасць чудоўнымі мясцінамі, прыгажосцю яе бяскрайніх прастораў, палёў, лугоў, азёр, і ўсіх тых багаццяў, якія ёсць у Беларусі.

6. Якога лёсу і якой будучыні жадае паэт Радзіме і свайму народу?

Паэт жадае Радзіме і свайму народу мірнага неба, якое ніколі не будзе ведаць пажараў вайны. Ён жадае ёй шчырай дружбы народаў, сапраўднай братэрскай любві. Таксама ён жадае ёй жыць у шчасці і любові.

7. Што, на ваш погляд, аб’ядноўвае вершы Алеся Ставера «Жураўлі на Палессе ляцяць...» і Алеся Бачылы «Радзіма мая дарагая...»? Выкарыстайце інтэрнэт-рэсурсы і падрыхтуйце прэзентацыю ілю - страцый (рэпрадукцый карцін або мастацкіх фотаздымкаў) да гэтых вершаў.

І той і іншы верш напоўнены неверагоднай шчырасцю і ганарлівасцю за краіну. Праз радкі верша аўтар пяшаецца роднымі мясцінамі, падкрэслівае іх неверагодную прыгажосць і унікальнасць. Гэтыя абодва вершы можна назваць сімваламі патрыятычнай ганарлівасці і любові.

8. Падрыхтуйце вуснае выказванне «Радзіма пачынаецца з...».

Радзіма пачынаецца з маленькая сцежкі, роднака дворыка, прыгожай вёскі, з рачушкі. У кожнага чалавека ёсць свая маленькая родная мясціна, з якой і складваецца вялікае і моцнае слова Радзіма. Калі запытаць у кожнага чалавека, з чаго пачынаецца Радзіма, кожна адкажа па-свойму, і кожны такі адказ будзе шчырым і верным.

9. Прачытайце артыкул «Песенны сімвал Беларусі», выканайце заданне па тэме.

Радзіма мая дарагая.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!