37

5. Адкуль на зямлі, згодна з міфамі, з’явілася шмат камянёў?

Згодна міфам на зямлі з’яўляліся валуны там, дзе Перун змагаўся з цёмнымі сіламі.

7. Разгледзьце ілюстрацыю Валерыя Славука, на якой адлюстравана Цёця — багіня лета. Якая яна ва ўяўленні мастака? Што вы ведаеце пра гэту багіню? Звярніце ўвагу на яе аблічча, на прадметы навокал.

Цёця – гэта жанчына ва ўзросце, якая лічыцца багіней лета. Яна шчодрая, вельмі добрая і прыгожая. Людзі апісвалі яе ўбранай жытнёвымі каласамі. Яна заўжд нясла ім спелыя плады і дары восені. На малюнку аўтар яе менавіта такой і намаляваў. Яна ўпрыгожана каласамі жыта, убрана ў прыгожую вопратку, у руках яна нясе кашолку з яблыкамі. Вакол цёці стагі з сенам, паспелыя гарбузы, стагі сена, што гаворыць аб тым, што надыйшоў час збіраць дары восені.

8. Якіх багоў (багінь) антычнай міфалогіі вы ведаеце?

Багі антычная міфалогіі: Сварог, Цёця, Лада, Мара, Жыва, Перун, Далібог, Зніча, Купала, Ярыла.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!