20

6. Чаму ў часы нягод людзі звяртаюцца ў думках да сваіх продкаў? У чым, на вашу думку, вытокі моцы і трываласці чалавека?

У цяжкія часы людзі звяртаюцца да сваіх каранёў таму, што продкі былі мудрымі людзьмі. Яны перажылі мноства выпрабаванняў на сваім жыццёвым шляху, яны пісалі радавую гісторыю. Вытокі моцы і трываласці чалавека у Радзіме і неразрыўная сувязі са сваімі продкамі. Гэтая сувязь дае чалавеку моц прайсці ўсу няўзгоды.

7. У кожнага народа ёсць свой гістарычны радавод. Прыгадайце імёны славутых беларусаў. Што вы пра іх ведаеце? Чым яны вызначыліся?

Славутымі беларусамі можна назваць Ефрасінню Полацкую, Францыска Скарыну. Францыск Скарына – гэта вялікі чалавек у Гісторыі Беларусі, гэта першадрукар, які надрукаваў першую кнігу. Ефрасіння Полацкая стварала манастыры і храмы, прылічана да ліку святых.

8. Раскрыйце сэнс слоў Якуба Коласа: «Толькі на ўласных каранях дае дрэва багаты плод». Як гэта выказванне можна суаднесці са зместам верша Алеся Пісьмянкова?

Выказванне можна рстлумачыць так, што только прадоўжваючы свій род, памятаючы аб сваіх продках, можна стаць яго часцінай. Только на роднай зямлі побач з бацькмі можна стварыць сапраўдную сям’ю. У суадносінах з вершам Алеся Пісьмянкова гэта разумеецца так, што у той час, калі з’яуляюцца няўзгоды, чалавек заўсёды звяртаецца да сваіх продкаў, свята верыць ім, чакае іх нарады.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!