8

3. Якое прызначэнне мастацкай кнігі? У чым яе каштоўнасць?

Прызначэнне мастацкай кнігі — зрабіць чалавека адукаваным, добрым, чулым і сумленным.

Каштоўнасць кнігі заключаецца ў тым, што кніга падтрымлівае нас у цяжкую хвіліну, дапамагае разабрацца ў складаных жыццёвых сітуацыях, канфліктах, каб прадухіліць магчымыя памылкі. Кніга — гэта яшчэ і сур’ёзная праца розуму, душы.

4. Чым з’яўляецца для вас чытанне мастацкіх твораў? Выберыце адзін або некалькі варыянтаў: а) крыніцай разнастайных ведаў; б) задавальненнем сваёй цікаўнасці; в) знаёмствам з захапляльнымі гісторыямі, падзеямі, смелымі і вы - сакароднымі героямі; г) сур’ёзнай і ўдумлівай працай; д) магчымасцю адпачыць, з карысцю для сябе выкарыстаць вольны час. Абгрунтуйце зроблены вамі выбар.

Чытанне мастацкай літаратуры для мяне гэта сур'ёзная і ўдумлівая праца. Таму што трэба разважаць аб дзеяннях і словах кожнага героя, каб зразумець прычыны іх учынкаў і пачуцці.

5. Разгледзьце на форзацы 1 вучэбнага дапаможніка малюнак Арлена Кашкурэвіча «Ф. Скарына ў Празе». Якім паўстае на ім наш славуты вучоны і перша друкар? Што вы ве даеце пра Скарыну?

На малюнку Скарына паўстае ўдумлівым чалавекам. Я думаю, што Скарына быў вялікі дзеяч.

6. У адным з твораў паэт Максім Танк зазначае, што сёння мы маем ад Скарыны-бацькі кнігу. Як вы думаеце, чаму ён называе Скарыну бацькам?

Максім Танк называе Скарыну бацькам таму, што Скарына надрукаваў першую кнігу на роднай мове (паклаў пачатак кнігадрукаванню).

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!