Упр. 26. Прачытайце тэкст. Выпішыце з яго словы, якія з’яўляюцца сродкамі сувязі сказаў.

Зялёная арка ўзвышалася над уездам у вуліцу. За ёй я ўбачыіў новы дом на восем акон. Шуфляды і рамы ў вокнах былі пафарбаваны жоўтай фарбай. Перад вокнамі, за нізкай агароджай, цвілі вяргіні. Далей у вуліцы скрозь стаялі падобныя дамкі і новыя хаты. Тых, знаёмых мне, старых хат было ўжо зусім мала (К. Чорны).

Арка — за ёй, вокны — у вокнах — перад вокнамі, перад вокнамі — далей, новыя хаты — старых хат.