Упр. 20. Спішыце тэкст. Літарамі В., Н. абазначце вядомае і новае. Падкрэсліце словы, пры дапамозе якіх сказы звя­заны паміж сабой.

Дубы (Н.) стаяць далёка адзін ад аднаго. Паміж дубамі (В.) сонечная палянка (Н.). На палянцы (В.) высокая тра­ва і густыя кусты. Прылятаюць сюды (В.) шумныя сойкі.