Упр. 18. Прачытайце тэкст і вызначце яго тэму. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары.

Мне знаёмая адна палянка. Вакол палянкі — грыбны лес.

У тым лесе растуць аранжавы я падасінавікі, танканогія бабкі, зялёны я сыраежкі, жоўтыя лісічкі, зялёныя махавікі. А ў верасе з чарнічнікам сядзяць пузатыя з карычневымі шапкамі цары грыбоў — баравікі.

Вельмі падабалася мне гэтая палянка. Я хадзіў сюды ўдзень збіраць ягады і грыбы (Паводле 3. Бяспалага).