Упр. 17. Прачытайце тэкст. Вызначце яго асноўную думку. Падзяліце тэкст на часткі і спішыце тую, у якой выражана гэта думка.

У тэксце дзве часткі. Асноўная думка выказана ў другой частнцы:

Толькі мала навучыцца чытаць і пісаць, рашаць задачы і рабіць чарцяжы. Трэба яшчэ любіць прыроду, глядзець на яе ўважлівымі добрымі вачыма. Паводзіць сябе так, каб ні стракозы, ні матылі, ні павукі, ні птушкі, ні рыбы, ні жабы не крыўдзіліся на нас. Яны ж такія цікавыя, хоць і прыкідваюцца зусім звычайнымі.