Упр. 10. Прачытайце. Перадайце змест вершаванай казкі прозай. Чым адрозніваецца вершаваная мова ад празаічнай?

Салаўёвы песні

 • Дубы-асілкі талакой
 • Стаяць над соннаю ракой,
 • Не спяць, ды не шапнуць і слоўка,
 • Бо побач заспяваў салоўка.
 • Не спала ў лесе і сава,
 • Хадзіла кругам галава.
 • Украсці песні ў салаўя Яна рашыла.
 • Толькі як?
 • Патрэбна ведаць,
 • Дзе
 • Хавае іх,
 • Куды кладзе.
 • Вачэй не зводзіла ўсю ноч,
 • Пад пень заглядвала,
 • Пад корч,
 • У вербалоз ля ручая —
 • Няма іх,
 • Песень салаўя.
 • А на калінавым кусце Спяваў салоўка ў цемнаце,
 • Спяваў у добры час.
 • Ад песні той якраз I запалілася зара.
 • Вось-вось і змрок сплыве.
 • Ну што рабіць саве?
 • Знайшла сваё жытло —
 • Схавалася ў дупло.
 • I там яна, бядачка,
 • Зайшлася дзікім плачам.

Р. Яўсееў.

Над соннаю ракой стаяць гуртам дубы-асілкі. Яны не спяць, ды не размаўляюць, бо побач спявае салавей.

Не спала і сава ў лесе. Яна вырашыла ўкрасці песні ў салаўя. Аднак як гэта зрабіць, яна не ведала. Трэба даведацца, дзе салавей хавае іх, куды кладзе. Сава не спала ўсю ноч. Яна заглядвала пад пень, пад корч, глядзела ў вербалозе ля ручая, аднак песень салаўя нідзе не было.

А салоўка спяваў усю ноч на калінавым кусце. Ад яго песні запалілася зара. Вось-вось ужо пачне світаць.

Што рабіць саве? Яна схавалася ў дупло і там, бядачка, зайшлася дзікім плачам.

Вершаваная мова рыфмаваная, яна мае пэўна рытм. Празаічная ж мова не рытмічна складзеная, а лагічна.